El col·legi Sant Antoni M. Claret, va iniciar la seva tasca educativa a Cornellà l’any 1960. Durant aquests anys, les Missioneres de la  Institució Claretiana han viscut amb especial dedicació la missió d’educar als infants i joves de la nostra ciutat, oferint una proposta educativa des de la Bona Nova de Jesús, presència i testimoni de l’Amor de Déu. En un clima de llibertat proposem un horitzó que dona sentit  a la  vida. 

 

Els alumnes són els protagonistes i el  centre de la vida de l’escola. Els professors i tot  el personal són professionals amb vocació, compromesos amb la missió, la visió i els valors de l’escola, ben preparats i en constant actualització i creixement professional i personal

El SAMC som: 

  • Una escola cristiana, oberta, que forma part de la xarxa d’ escoles de la Familia Claretiana i de les Escoles Cristianes de Catalunya.
  • Una comunitat educativa compromesa amb l’educació de qualitat per a tothom!
  • Un centre  arrelat al barri, una escola catalana , oberta al multilingüisme i que forma alumnes plurilingües.
  • Una escola orientadora que ajuda  i acompanya cada noi i noia  en el seu procés  de creixement i maduració dels 4 mesos als 16 anys.
  • Som una escola que  proposa un estil educatiu que afavoreix el coneixement personal que faciliti el desenvolupament de les qualitats personals i el reconeixement de les pròpies limitacions, amb una acceptació positiva de si mateix.
  • Una escola que millora cada dia i innova per assolir un millor aprenentatge, cercant la personalització i l’adaptació a cada alumne. 
  • Una escola on l’alumne és el protagonista del seu procés d'aprenentatge,  incorpora la dimensió digital, el treball per projectes que ajuda els alumnes  a aportar el millor d'ells mateixos a la transformació del món.
  • El SAMC té una profunda vocació educativa, amb un tracte familiar  amb l’alumne i les famílies