L’aprenentatge basat en projectes és un mètode de treball globalitzador que pretén donar el protagonisme a l’alumnat, fent-lo actiu i responsable del seu propi aprenentatge. Parteix dels interessos que tenen un grup de nens i nenes i això els ajuda a donar sentit al món en què viuen i els envolta.

Treballant en projectes els nois i noies aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar, a desenvolupar un pensament crític i creatiu i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

Es dóna molta importància al treball cooperatiu potenciant les habilitats socials (saber estar, saber escoltar, saber fer…).

El mestre esdevé un dinamitzador, un generador de situacions d’aprenentatge, un guia que fomenta la responsabilitat i l’autonomia i acompanya l’alumne en la recerca de coneixements.

El treball per projectes arrenca amb un problema, pregunta, repte o producte rellevant que vertebra el flux de treball. Una provocació que fa sentir que valdrà la pena dedicar temps a treballar sobre allò.

En una conversa col·lectiva amb els nens/es es fa una pluja d’idees dels coneixements que tenen sobre la pregunta o el repte plantejat: “Què en sabem?”. Es planteja “Què volem saber” on es recullen les idees del que volen descobrir i treballar, aportant motivació, ja que es tenen en compte els seus interessos.

A partir d’aquí es fa la recerca i s’investiga utilitzant les noves tecnologies i diferents fonts d’informació. Es planifica, es decideix un pla de treball i la creació d’un producte final. A la fi, s’exhibeix públicament la feina feta a les famílies i els membres de la comunitat educativa.

Per últim es fa una valoració i avaluació del procés i el producte i una reflexió sobre el propi aprenentatge.