Equip psicopedagògic

El nostre centre compta amb un equip psicopedagògic, format per tres psicòlogues i una logopeda integrades al claustre de professors.