Pla d'Acció Tutorial

Sentim, pensem, fem

El PAT (Pla d’acció tutorial) a educació primària amb el qual pretenem construir a través de l'experiència i l'aprenentatge significatiu una base sòlida d'habilitats socials, educació emocional, cohesió grupal, educació en valors, mediació de conflictes, tècniques d'aprenentatge, hàbits de treball... amb tots els nens de primària.

Les dinàmiques, contes, reflexions i activitats les realitzem de manera quinzenal a l'hora de tutoria. Dediquem un espai a parlar d'emocions, a treballar tècniques específiques que ajudin als alumnes a resoldre diferents situacions, en definitiva a donar eines pràctiques per millorar la intel·ligència intrapersonal i la intel·ligència interpersonal de cada nen/a.