El desenvolupament de la competència digital es realitza majoritàriament a través de les activitats ordinàries a l’aula, de forma integrada amb els continguts propis de cada matèria.

 

Cada aula de l’escola està equipada amb un projector interactiu o pissarra digital. Disposem d’una aula d’informàtica i dos grups d’ordinadors portàtils que fem servir com a aules mòbils.