Què són els ODS?

Els ODS són els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per les Nacions Unides, signats per 193 països, amb l'objectiu principal de "Posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones de tot el món".

Què vol dir desenvolupament sostenible?

"Satisfer les necessitats del present sense comprometre les de futures generacions per satisfer les necessitats pròpies" Informe Bruntland, 1987.

 

allods

 

 

Per a facilitar la comprensió dels ODS, des de les Nacions Unides promouen l'agrupació dels objectius en 5 blocs:

 P1

Posar fi a la pobresa i a la fam, garantir un ambient sa, digne i en equitat.

ODS 1, 2, 3, 4 i 5

 P2

Protegir el nostre planeta de la degradació per a la nostra generació i la dels nostres fills.

ODS 6, 12, 13, 14 i 15

 P3

Assegurar que tots poden gaudir d'una vida próspera i que tot progrès econòmic, social i tecnològic, es doni en armonia amb la natura.

ODS 7, 8, 9, 10 i 11

 

 P4

Fomentar societats pacífiques, justes i incloents, lliures de por i violència.

ODS 16

 P5

Modificar el que sigui necessari per enfortir una Alliança Global pel Desenvolupament centrada en les necessitats dels més vulnerables, amb la participació de tots.

ODS 17

 

 

Implicació del Departament d'Ensenyament amb els ODS

 

ods4.png 

Actualitzar els models pedagògics.

Afavorir les xarxes de treball interdisciplinari i espais de col·laboració entre els centres educatius, i entre aquests i altres d'educació no formal.

Assegurar que els centres educatius siguin lliures de tota forma de violència.

Augmentar els vincles de la Formació Professional Contínua i la Formació Ocupacional amb l'entorn empresarial, industrial, territorial i sectorial.

Avaluar de manera transparent, valorant competencialment als alumnes.

Fomentar la participació real i efectiva de tots els membres de la comunitat educativa.

   
ods1

Garantir els drets i promoure la igualtat d'oportunitats en la infància, adoptant mesures per lluitar contra la pobresa infantil que garanteixin la cobertura de les necessitats bàsiques d'infants i adolescents en risc social.

 

   
ods3

Mantenir la prevalença d'excés de pes en la població de 6 a 12 anys.

Poporcionar cobertura efectiva i educació afectiva i sexual per a joves, amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i en la prevenció de violència masclista. 

   
ods5

Garantir l'accés al servei de llars d'infants.

Incloure el principi de coeducació en tots els nivells educatius.

Promoure la coresponsabilitat entre nois i noies.

   
ods13 Impulsar la sensibilització envers les qüestions ambientals en l'educació primària, la secundària, els cicles formatius i els ensenyaments superiors, i també en els programes de formació inicial i permanent del professorat.
   


 

Integració dels ODS al SAMC

1. Propòsit

Implicació de la direcció per a integrar els ODS a l'estratègia de centre.

2. Sensibilització i diàleg

Formació sobre els ODS i les seves accions.
Sensibilització i diàleg amb les persones del centre i els grups d'interés que el conformen.

3. Identificació i integració

Revisió del pla estratègic enfront els ODS.
Identificar quines accions concretes estan vinculades amb els ODS i les seves fites.
Identificar indicadors i objectius mesurables.
Plantejar noves accions per reforçar els ODS.
Comunicar el nou pla estratègic.

4. Mesura i seguiment

 Conèixer i controlar l'estat d'avançament i consecució dels objectius identificats.

5. Comunicació de resultats

Comunicar i reportar els resultats obtinguts a tots els grups d'interés.