Tutoria compartida ESO

 

La tutoria d’ESO es realitza de forma compartida per part de dos tutors que són corresponsables del seguiment del grup i dels alumnes. Aquesta mesura facilita una atenció més personalitzada als alumnes així com el contacte amb les famílies.

Alhora demana una gran coordinació entre els diferents tutors i afavoreix la implicació de tot el claustre en la tasca d’acompanyament dels alumnes.

L’hora setmanal  de tutoria es realitza d’acord amb el que es recull al PAT (Pla d’acció tutorial) d’ ESO.