Departament d'Orientació Psicopedagògic

 

Dintre de l'ació tutorial tenim inclòs al DOP amb una observació directa de l'aula. Aquest servei està adreçat als infants, joves i famílies i mestres que en algun moment necessiten orientació o pautes d’actuació per parts dels especialistes.


La tasca del departament a l’escola no només abasta l’atenció individual i col·lectiva als alumnes, sinó que s’estén a altres àmbits d’intervenció (EAP, CDIAP, terapeutes, etc.), exercint funcions de prevenció i detecció, assessorament, orientació, suport i ajut a l’anàlisi i la reflexió. Donem molta importància al treball en xarxa.

Periódicament, el nostre Departament Psicopedagògic ens proposa lectures d'articles o opinions que de ben segur ens faran reflexionar i aprendre sobre la manera en la que ens relacionem amb els nostres fills. Les podeu trobar al racó psicopedagògic.