Atenció a la diversitat

El nostre centre  respon com a escola inclusiva atenent els alumnes amb NEE des d’un plantejament global de centre reflexat al Pla d’ Atenció a la diversitat, les seves necessitats educatives intentant donar una resposta individualitzada segons la situació. L’ etapa d’ ESO compta amb una psicòloga i unes hores de personal de suport per atendre la diversitat.