Ideari

 

El col·legi Sant Antoni M. Claret, va iniciar la seva tasca educativa a Cornellà l’any 1960. Durant aquests anys, les Missioneres de la  Institució Claretiana han viscut amb especial dedicació la missió d’educar als infants i joves de la nostra ciutat, oferint una proposta educativa des de la Bona Nova de Jesús, presència i testimoni de l’Amor de Déu. En un clima de llibertat proposem un horitzó que dona sentit a la vida.

 

 

Els alumnes són els protagonistes i el centre de la vida de l’escola. Els professors i tot el personal són professionals amb vocació, compromesos amb la missió, la visió i els valors de l’escola, ben preparats i en constant actualització i creixement professional i personal

El SAMC som

 • Una escola cristiana, oberta, que basa els seus valors en la solidaritat i el respecte cap als altres. Formem part de la xarxa d’escoles de la Familia Claretiana i de les Escoles Cristianes de Catalunya.
 • Una comunitat educativa inclusiva i plural, compromesa amb l’educació de qualitat per a tothom.
 • Un centre arrelat al barri, una escola catalana, oberta al multilingüisme i que forma alumnes plurilingües.
 • Una escola verda, amb la responsabilitat de formar alumnes conscients i compromesos amb el seu entorn. Incorporem els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida al centre. Promovem la implicació i la participació activa de la comunitat edcativa en la millora del seu entorn.
 • Una escola orientadora que ajuda i acompanya cada alumne en el seu procés de creixement i maduració dels 4 mesos als 16 anys.
 • Un centre que aposta per la sensibilització de l'alumne a través de les arts, música i plàstica.
 • Som una escola que proposa un estil educatiu que afavoreix el coneixement personal que faciliti el desenvolupament de les qualitats personals i el reconeixement de les pròpies limitacions, amb una acceptació positiva de si mateix.
 • Una comunitat que promou l'aprenentatge de la convivència dins d'una estratègia educativa dissenyada com una mesura pràctica contra la violència i l'assetjament escolar.
 • Una escola que millora cada dia i innova per assolir un millor aprenentatge, cercant la personalització i l’adaptació a cada alumne. 
 • Una escola on l’alumne és el protagonista del seu procés d'aprenentatge, incorpora la dimensió digital, el treball per projectes que ajuda els alumnes a aportar el millor d'ells mateixos a la transformació del món.
 • El SAMC té una profunda vocació educativa, amb un tracte familiar amb l’alumne i les famílies.