El joc a P3

 

50718397317 49073a396e h

 

Els nens i nenes han de jugar. Ara necessiten aprendre el món que els envolta. Utilitzen el joc per relacionar-se entre ells, per descobrir l’entorn, per conèixer les seves possibilitats manuals, acústiques, orals,... Jugar, és aprendre. Els nens i nenes, per naturalesa, necessiten estar actius per poder créixer i desenvolupar les seves capacitats i, el joc, és el camí que més interfereix a l’aprenentatge i al desenvolupament integral, ja que aprenen a conèixer la vida jugant.

Amb el joc es potencien altres capacitats com: la física, la sensorial i la mental, la creativitat i la imaginació, la cooperació, l’afectivitat, la parla i el coneixement del propi cos.

Els nens i nenes imiten la realitat, representant per mitjà del joc simbòlic tot el que han viscut o els hi agradaria viure, permetent-los exterioritzar les emocions. Els nens i nenes de p3 es fan experts del joc i cal promoure i deixar molts espais on aquest joc es pugui desenvolupar. A casa, a l’escola, al carrer i als parcs ens ofereixen oportunitats diverses de manipular, relacionar conceptes, moure’s per facilitar aquest aprenentatge.