La nostra proposta educativa est basada en la formaci integral de la persona.

El nostre model educatiu est basat en latenci individualitzada, lacolliment de cada alumne i les seves famlies, el coneixement i acompanyament de les persones amb el propsit que adquireixin els aprenentatges adequats per esdevenir persones competents, responsables i solidries.

Aquesta proposta t quatre eixos principals:

Formaci acadmica: aprendre a aprendre.

Amb un ensenyament exigent i comprensiu, volem motivar el desenvolupament de les facultats internes dels alumnes per tal que siguin capaos destudiar i comprendre; de conixer i obrir-se noves perspectives; i dagafar habilitats i hbits destudi i treball. Entenem lavaluaci com una eina de millora de cada alumne i com un punt de partida en la atenci a la diversitat. Per aix, cerquem la competncia professional i el treball en equip del professorat, i animem la seva formaci permanent.


Formaci personal: aprendre a ser.

El plantejament bsic de la nostra proposta educativa es centra en el creixement integral de la persona. Animem la formaci dun model de persona servicial, agrada, reflexiva capa dagafar responsabilitat i compromisos. Estimulem lalumne a aprendre a conixer-se i valorar-se a ell mateix, a desenvolupar les seves capacitats i adquirir recursos propis que lajudin a ser autnom, i a assumir les seves responsabilitats dins de la societat.


Formaci cristiana: aprendre a vetllar per la vida interior.

La nostra proposta est inspirada en els ensenyaments de lEvangeli i vol ser un estmul per a la recerca de Du. Manifestem la nostra voluntat de no discriminar ning a lensenyament, respectant lopci religiosa feta per cadasc i el seu propi procs personal.


Formaci social: aprendre a conviure.

Aprendre a conviure amb daltres i per als altres. Entenem leducaci de cada infant com un treball en xarxa. Un espai on conflueixen altres agents educadors, considerem que el primer agent educador s la famlia i en collaboraci amb el centre i altres entitats de diferents mbits interessades en la tasca educativa. Estimulem el desig de treballar per la justcia, donem molta importncia a la disposici per resoldre conflictes, a la prevenci dels mateixos i el respecte i lajuda als altres, comenant per la prpia persona i arribant fins a la cura del medi ambient i del planeta.