UNA APOSTA PEL MÓN DIGITAL

Imprimeix

El nostre col·legi va iniciar el curs passat 2010-2011 el gran repte d’adaptar l’escola a les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament. Ho vam fer acollint-nos al projecte eduCAT1x1 (iniciat pel govern tripartit i continuat per l’actual govern sota la denominació d’Educat 2.0) i que “té com a objectiu primer dotar l’alumnat i el professorat amb ordinadors personals i equipar adequadament les aules, tot garantint la seva connectivitat a Internet. D’aquesta manera, es vol facilitar l’ús de llibres de text en format digital i altres materials curriculars informatitzats. D’aquí es deriven altres fites, més enllà dels aspectes tecnològics: innovar els plantejaments didàctics i facilitar els enfocaments competencials, afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat, enfortir l’autonomia dels centres i reduir les despeses en educació que encara han de fer les famílies. El Projecte eduCAT1x1 es beneficia d'un finançament compartit entre el Govern de la Generalitat i el Ministeri d'Educació, el qual aporta els fons procedents del programa d'àmbit estatal "Escuela 2.0".”

L’escola ha apostat fermament per la competència digital com a vertebradora per a l’assoliment de les competències bàsiques, que aportarà noves metodologies a l’aula i augmentarà l’eficàcia en l’assoliment dels objectius propis de les diferents matèries  que integren el currículum escolar dels alumnes de secundària.

Per adaptar l’escola al projecte s’han hagut de fer molts esforços. Tant a nivell material: instal·lació a les aules de pissarres digitals, equips audiovisuals imprescindibles, taquilles adaptades als notebooks, connectivitat d’internet a través de wi-fi, tallafocs per a la seguretat en la navegació (i per a portar a terme totes aquestes infraestructures l'escola concertada no ha rebut cap mena de subvenció); com a nivell humà: adaptació dels continguts analògics als digitals, formació del professorat, creació d'una comissió específica Educat 1x1.

El desplegament del projecte a l’escola s’està fent de manera progressiva. Durant el curs passat van ser els alumnes dels grups de 1r d’ESO els primers a treballar amb el portàtil a l’aula combinant matèries amb llibre i continguts digitals i matèries amb llibre de paper. Durant el present curs 2011-2012 ja són els dos grups de 1r d’ESO i els dos grups de 2n d’ESO els que treballen amb el portàtil a l’aula i amb pràcticament la totalitat de les matèries amb contingut digital.

Creiem que ha estat una aposta necessària i irreversible per normalitzar i integrar les competències digitals als actuals continguts educatius. Tampoc podem perdre de vista que el projecte Educat 1x1 (2.0) comporta que aquesta inclusió d’internet a les aules ha d’anar acompanyada d’una nova metodologia educativa. Aquest desplegament humà i material ha de ser un instrument per facilitar l'aprenentatge dels nostres alumnes, per introduir les eines web 2.0 (que a nivell social ja formen part de la nostra quotidianitat) a l'exigència educativa que comporta l’ensenyament de les competències bàsiques.