Ambients a Ed. Infantil

Imprimeix

 Els ambients són espais educatius on el protagonista és l’infant i l’entorn. A l’escola fem agrupacions de 10 nens I nenes d’educació infantil  de diferents edats ( 3,4 i5 anys), organitzats en sessions d’una hora I mitja dues tardes a la setmana. Els ambients proporcionen un espai diferents de l’aula de cada dia, unes agrupacions de companys de diferents edats I de grup-classe, un ambient relaxat. Permet conèixer de forma individual a cada nen I veure com construeix el pensament.
S’ofereixen diferents espais amb materials no estructurats per respondre a la necessitat que tenen els infants d’explorar de descobrir per ells mateixos.
Els nens observen com es comporten els materials I objectes en l’espai  quan els manipulen I els relacionen.
Es basa en que l’adult no dirigeix l’activitat si no que proposa I observa que li suggereixi a cada alumne.
Són situacions on l’infant es troba davant de les seves possibilitats és una ocasió per desenvolupar la seva autonomia, la seva iniciativa, la seva creativitat, la possibilitat de crear amb altres nens de diferents edats I relacionar-se entre ells.
Les diferents propostes d’aquest trimestre van de les matemàtiques a la física. La base és la creativitat I el treball creatiu no dirigit. Tots els nens I nenes d’educació Infantil passen pels diferents ambients durant el trimestre. Les activitats canvien cada trimestre.
En la tria de material es te en compte la diversitat de materials i d’objectes per fomentar el desenvolupament sensorial, les relacions lògiques, matemàtiques, simbòliques, estètiques,…