PDI LLENGUA

Imprimeix

Repassem vocabulari de llengua a la PDI. Els nens han de relacionar el dibuix que surt amb la paraula correcta. Han de llegir totes les paraules i saber quina s la que correspon al dibuix.