Batec Claret

Aquest projecte s fruit de la necessitat i voluntat de promoure uns hbits de vida saludable entre tots els agents implicats a lescola. Tal com promou la UE en la Declaraci de Luxemburg en la que es pretn promoure la salut en els llocs de treball, realitzem diferents programes de prescripci dexercici fsic i de promoci de la prctica dactivitat fsica per al personal del centre, els alumnes i les famlies.

El projecte incideix en tres grans eixos:l'exercici fsic, l'alimentaci i larelaci.

Pensem que incidint en ells millorarem la salut entesa des dun punt de vistabiopsicosocial, no noms com la manca de malaltia o el benestar fsic.Lobjectiu s aconseguir que tots els implicats en lescola se sentin b fsica, mental i socialment.

Lloc web del Batec Claret