Batec Claret

Aquest projecte és fruit de la necessitat i voluntat de promoure uns hàbits de vida saludable entre tots els agents implicats a l’escola. Tal com promou la UE en la Declaració de Luxemburg en la que es pretén promoure la salut en els llocs de treball, realitzem diferents programes de prescripció d’exercici físic i de promoció de la pràctica d’activitat física per al personal del centre, els alumnes i les famílies.

El projecte incideix en tres grans eixos: l'exercici físic, l'alimentació i la relació.

Pensem que incidint en ells millorarem la salut entesa des d’un punt de vista biopsicosocial, no només com la manca de malaltia o el benestar físic. L’objectiu és aconseguir que tots els implicats en l’escola se sentin bé física, mental i socialment.

 

Lloc web del Batec Claret