Auxiliar de conversa

El centre incorpora la figura dun auxiliar a les classes dangls per tal de millorar la part comunicativa en aquesta llengua.