Servei d'aula d'estudi

Disposem d'una aula d'estudi per als nostres alumnes dESO per afavorir eltemps d'estudi o la realitzaci de treballs en grup. Els dimecres de 15:00 a17:00 tenen un espai on poden treballar individualment o en grup en lescondicions adequades.