Renovació parcial dels membres del Consell Escolar

 

50718397317 49073a396e h

 Benvolgudes famílies, aquest mes de novembre es duu a terme el procés de renovació del Consell Escolar. Us compartim el calendari electoral:

 

10 de novembre: Constitució de la Comissió Electoral. Publicació del Calendari electoral i del Cens de cada sector. Inici del termini de reclamacions al Cens i presentació de Candidatures.

15 de novembre: Finalitza el termini de reclamacions al Cens. Finalitza el termini de presentació de Candidatures. Constitució de les meses electorals.

15 i 16 de novembre: Reclamacions a les Candidatures.

17 de novembre: Publicació de Candidatures definitives de cada sector.

24 de novembre: Eleccions del Sector Professors, Pares, PAS i Alumnes.

13 de desembre: Constitució del Consell Escolar